Projekt sarkofagu królowej Jadwigi, terakota, ok. 1903 r.
img11

Otwórz

Projekt pomnika nagrobnego „Pożegnanie z matką”, glina, 1912-1913 r.
img11

Otwórz

Projekt pomnika król Stefan Batory, brąz, 1932-1933 r.
img11

Otwórz

Projekt pomnika-fontanny „Wisła”, gips, 1936-1937 r.
img11

Otwórz

Popiersie do projektu pomnika-fontanny „Wisła”, gips patynowany, ok. 1937 r.
img11

Otwórz

Rzeźba do pomnika „Orzeł heraldyczny w koronie”, ceramika glazurowana, ok. 1929 r.
img11

Otwórz

Rzeźba do pomnika „Orzeł heraldyczny w koronie”, ceramika glazurowana, ok. 1929 r.
img11

Otwórz

Popiersie do pomnika, Józef Piłsudski, gips, 1938 r.
img11

Otwórz

Projekt pomnika „Apoteoza walki o niepodległość”, gips, 1935-1937 r.
img11

Otwórz

Szkic „Beliniacy” (ułani Beliny), gips, 1916 r.
img11

Otwórz