Krzysztof Wierzbiański. Wspomnienie o moim dziadku